Soukromé osoby

POSUDKY PRO SOUKROMÉ OSOBY

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí vypracování znaleckého posudku pro osoby, které byly poškozeny na zdraví, mají trvalé následky a potřebují podklad pro stanovení požadované výše nemateriální újmy. Znalecký posudek je potřebný pro jednání se škůdcem ohledně výše odškodnění. Znalecký posudek je nutný pro soudní řízení při vymáhání náhrady škody.

Znalecký posudek k vyčíslení nemateriální újmy na zdraví budete potřebovat také tehdy, pokud nejste spokojeni s výší pojistného plnění, které Vám uhradila Vaše pojišťovna.|Nenechte se zlákat výší  odškodnění, které Vám nabízejí pojišťovny v rámci rychlého vypořádání. Reálná výše odškodnění po předložení znaleckého posudku  je několikanásobně vyšší.  Znalecký posudek je tedy potřebný i pro jednání s pojišťovnou. Od začátku roku 2014 se výše nemajetkové újmy stanovuje novým způsobem. Částky odškodnění jsou mnohem vyšší a pohybují se v řádu stovek tisíc až několika miliónů korun.