Pojišťovny

POSUDKY PRO POJIŠŤOVNY

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci pojišťovnám při vyhotovení znaleckých posudků stanovujících výši nemateriální újmy na zdraví. Tyto služby poskytujeme pro všechny pojišťovny v rámci České republiky. Termíny vyhotovení po telefonické  domluvě. Nejsem plátce DPH.