Pro advokáty

Posudky pro společnosti zabývající se vymáhání náhrady škody na zdraví a pro advokáty

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci společnostem zabývajícím se vymáháním odškodnění pro klienty, kteří utrpěli škodu na zdraví.  MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci  advokátním kancelářím, které zastupují klienty ve věci náhrady újmy na zdraví. Základem pro jakékoliv vymáhání nemajetkové újmy na zdraví je právě znalecký posudek, kterým je stanovena výše této újmy. Bez znaleckého posudku od znalce jmenovaného pro obor zdravotnictví, odvětví stanovení nemajetkové újmy na zdraví, nelze určit výši náhrady, kterou by měl poškozený požadovat.

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí rychlou a flexibilní dobu vyhotovení. Nejsem plátce DPH.