O znalci

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř  vystudoval Lékařkou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2004. V roce 2010 složil atestaci v oboru rehabilitace a fyzikálního lékařství , v roce 2013 poté v oboru všeobecné lékařství pro dospělé.

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř byl jmenován znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nematerialní újmy na zdraví rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 11.12.2015 ,č.j.941/2015-60.

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř absolvoval úspěšně kurz pořádaný Společností medicínského práva o.s. ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky pod odbornou garancí Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty. Absolventi tohoto kurzu jsou oprávněni zpracovávat znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Dle metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se doporučuje, aby jako důkaz v soudních sporech byly využívány právě znalecké posudky vypracované znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újma na zdraví.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte MUDr. Bc. Jiřího Krejčíře kontaktovat.