Odškodňování nemateriální újmy na zdraví

Způsobil Vám někdo úraz? Byli jste zraněni při dopravní nehodě? Stali jste se obětí trestného činu? Ublížil Vám někdo na zdraví? Máte trvalé zdravotní následky? Pokud se Vám tato událost stala po 1.1.2014, pak máte podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odškodnění újmy peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy.

Jak ale vypočítat výši takového odškodnění? Právě tento výpočet provádí znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Tito znalci jsou speciálně proškoleni k tomu, aby uměli uplatňovat Metodiku zveřejněnou na stránkách Nejvyššího soudu České republiky, podle které by odškodňování nemateriálních újem zdraví mělo probíhat. Jedním z těchto znalců je i MUDr. Bc. Jiří Krejčíř.

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí vypracování znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Tento znalecký posudek budete potřebovat, pokud chcete vyčíslit výši nemajetkové újmy na zdraví, ať už pro potřeby soudního řízení nebo pro potřeby vyplacení pojistného plnění od pojišťovny.

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci i pojišťovnám a společnostem zabývajícím se vymáháním odškodnění újmy na zdraví.