Odškodňování nemateriálních újem na zdraví

Způsobil Vám někdo úraz? Byli jste zraněni při dopravní nehodě? Stali jste se obětí trestného činu? Ublížil Vám někdo na zdraví? Máte trvalé zdravotní následky? Pokud se Vám tato událost stala po 1.1.2014, pak máte podle § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odškodnění újmy peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy.

Čti dále

Co nabízíme?

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí vypracování znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví. Tento znalecký posudek budete potřebovat, pokud chcete vyčíslit výši nemajetkové újmy na zdraví, ať už pro potřeby soudního řízení nebo pro potřeby vyplacení pojistného plnění od pojišťovny.

Naše služby

MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci i pojišťovnám a společnostem zabývajícím se vymáháním odškodnění újmy na zdraví.

 • Pro soukromé osoby

  Vypracujeme znalecký posudek pro osoby, které byly poškozeny na zdraví, mají trvalé následky a potřebují podklad pro stanovení výše nemateriální újmy.

 • Pro pojišťovny

  MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci s pojišťovnami při vyhotovení znaleckých posudků stanovujících výši nemateriální újmy na zdraví.

 • Pro soudy

  Znalecký posudek stanovující výši nemateriální újmy na zdraví je nutný pro vymáhání náhrady škody na zdraví.

 • Pro advokáty

  MUDr. Bc. Jiří Krejčíř nabízí spolupráci společnostem zabývajícím se vymáháním odškodnění pro klienty, kteří utrpěli škodu na zdraví. MUDr. Bc. jiří Krejčíř nabízí spolupráci také advokátním kancelářím.

Kontaktujte mě